БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
Федерално правобранилаштво

Поштовани посјетитељи,

са посебним задовољством представљамо Вам web страницу нашег органа с надом да ће Вам она пружити све информације о организацији, надлежностима и активностима Федералног правобранилаштва. Наш орган је посебан самосталан орган, регистриран као судска и правосудна дјелатност, који подузима мјере и правна средства ради правне заштите имовине и имовинских интереса Федерације Босне и Херцеговине у складу са Законом, и њених органа и тијела која немају својство правне особе, а финанцирају се из Прорачуна Федерације БиХ. Поред вршења послова одређених федералним законом, заступамо Федерацију пред иноземним судовима, арбитражама и другим иноземним државним органима и организацијама. У овим активностима руководимо се основним циљем да пружимо професионалне правне услуге органима и тијелима Федерације Босне и Херцеговине у складу са еуропским и свјетским стандардима. Надамо се да ће Вам кориштење наше web странице бити угодно и бити ћемо Вам искрено захвални за све конструктивне приједлоге и сугестије у вези са садржајем наше web странице, те ћемо исте с пажњом размотрити у настојању да ова web страница садржајно буде што богатија.


Јаков Дујић, ФердералнИ правобраниилац