БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Федерација Босне и Херцеговине
Федерално правобранилаштво

Алипашина 6/IV,
71 000 Сарајево,
Босна и Херцеговина

Писарница: + 387 33 205 421
Кабинет правобраниоца: + 387 33 200 981 Факс: + 387 33 211 599

kabinet@pravobranilastvofbih.gov.ba