BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno pravobranilaštvo – Federalno pravobraniteljstvo

Alipašina 6/IV,
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina

Pisarnica: + 387 33 205 421
Kabinet pravobranitelja: + 387 33 200 981 Fax: + 387 33 211 599

kabinet@pravobranilastvofbih.gov.ba