BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno pravobranilaštvo – Federalno pravobraniteljstvo

Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 
Na temelju članka 20. i 21. Zakona o namještenicima u odrganima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH” broj: 49/05), Federalni pravobranitelj objavljuje

Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme