BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno pravobranilaštvo – Federalno pravobraniteljstvo

Unutrašnja organizacija

Za vršenje poslova i zadataka iz nadležnosti Federalnog pravobranilaštva – Federalnog pravobraniteljstva utvrđuje se ukupno 40 i to:

Imenovani dužnosnici:

Federalni pravobranitelj
Zamjenik federalnog pravobranitelja

 Rukovodeći državni službenici:

Tajnik pravobraniteljstva
Pomoćnik federalnog pravobranitelja

Državni službenici:

Savjetnik federalnog pravobranitelja
Viši stručni suradnik
Stručni suradnik za izvršne predmete
Stručni suradnik za ekonomske poslove
Stručni suradnik za pravne poslove

Namještenici:

Samostalni referent za opće i kadrovske poslove
Samostalni referent pisarne
Viši referent upisničar
Tehnički tajnik
Arhivar
Vozač
Daktilogra
Dostavljač

 U Federalnom pravobranilaaštvu – Federalnom pravobraniteljstvu se ne osnivaju osnovne i unutarnje organizacijske jedinice.