BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno pravobranilaštvo – Federalno pravobraniteljstvo

Dobrodošli na web stranicu Pravobranilaštva

Poštovani posjetitelji,

sa posebnim zadovoljstvom predstavljamo Vam web stranicu našeg organa s nadom da će Vam ona pružiti sve informacije o organizaciji, nadležnostima i aktivnostima Federalnog pravobraniteljstva. Naš organ je poseban samostalan organ, registriran kao sudska i pravosudna djelatnost, koji poduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom, i njenih organa i tijela koja nemaju svojstvo pravne osobe, a financiraju se iz Proračuna Federacije BiH. Pored vršenja poslova određenih federalnim zakonom, zastupamo Federaciju pred inozemnim sudovima, arbitražama i drugim inozemnim državnim organima i organizacijama. U ovim aktivnostima rukovodimo se osnovnim ciljem da pružimo profesionalne pravne usluge organima i tijelima Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa europskim i svjetskim standardima. Nadamo se da će Vam korištenje naše web stranice biti ugodno i biti ćemo Vam iskreno zahvalni za sve konstruktivne prijedloge i sugestije u vezi sa sadržajem naše web stranice, te ćemo iste s pažnjom razmotriti u nastojanju da ova web stranica sadržajno bude što bogatija.

Jakov Dujić, FerderalnI pravobranitelj

Federalno ministarstvo pravde obavlja upravne

Federalno ministarstvo pravde obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane uz ostvarivanje mjerodavnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a osobito njezinih pravosudnih institucija i uprave. U mjerodavnosti ministarstva je i upravni nadzor nad radom pravosudne uprave i federalnih tijela uprave, kao i pružanje pomoći pri školovanju sudaca i tužitelja, udruživanja u političke organizacije, udruge građana i osnivanje mikro-kreditnih fondacija, te nadzor nad izvršenjem kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo pravde izvršava i upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug nekog drugog organa uprave.
U okviru mjerodavnosti Vlade, ministarstvo sudjeluje u pripremi prednacrta, nacrta i prijedloga propisa i drugih općih akata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za ostvarivanje mjerodavnosti ministarstva utvrđeni su sljedeći sektori i odjeli: kabinet ministra, sektor pravosuđa, sektor uprave, sektor za strateško planiranje, europske integracije i upravljanje ljudskim resursima, sektor izvršenja kaznenih sankcija, upravni inspektorat, odjeljenje za opće i zajedničke poslove i odjeljenje za financijske i računovodstvene poslove. U Federalnom ministarstvu pravde nalazi se i Zavod za javnu upravu, kao i Jedinica za implementaciju projekta Svjetske Banke za zemljišno knjižnu administraciju.